Levendige gebouwen:
De Groene Kaap

Hoe we een gebouw met een
enorme dichtheid levendig houden

Op Katendrecht verrijst in rap tempo het Rotterdamse antwoord op de mythische ‘hangende tuinen’ van Babylon. De Groene Kaap: een reeks woontorens, met elkaar verbonden via groene hoven, bruggen en weelderige daktuinen. Een verrassend groene binnenwereld midden in de stad, waar jong en oud, gezinnen, stellen en singles elkaar kunnen ontmoeten.

Bij de meeste bouwprojecten is weinig budget beschikbaar voor groen. Reden voor Stebru om voor De Groene Kaap een andere insteek te kiezen. De Groene Kaap moest iets doen aan het enorme tekort aan gezinswoningen in Rotterdam én groen moest van meet af aan worden meegenomen in het ontwerp. Aan het woord zijn architect Koos Kok van bureau MASSA en Eric-Jan Pleijster, senior landschapsarchitect en mede-oprichter van LOLA Landscape Architects die voor het ontwerp nauw met elkaar samenwerkten.

Koos vertelt

"Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte vergroot de sociale controle en cohesie."

“Ik zie de publieke ruimte als een middel bij uitstek om mensen aan hun woningen, aan hun buurt en aan elkaar te verbinden. Het idee gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de publieke ruimte vergroot de sociale controle en cohesie. Een binnenruimte, pleintje, hof of tuin waar bewoners elkaar ontmoeten, juist dát maakt wonen fijn.”


Koos heeft het dan ook niet zo op gebouwen die er prachtig uitzien maar weinig binding hebben met de omgeving: “Een beetje het ‘gated community’-idee: van binnen één en al pracht en praal, maar van buiten wat anoniem en onpersoonlijk. Alsof je woont in een kantoorgebouw. De nadruk ligt niet alleen op samen wonen, het gaat ook om samen leven."

"De Groene Kaap wordt een plek die uitnodigt tot spontane ontmoetingen. Juist die ontmoetingen zijn belangrijk voor het buurtgevoel. Uniek aan het project is onder meer dat de hoven, bruggen en daktuinen een doorgaande groene route gaan vormen. Via een gastvrije entree kunnen de bewoners en bezoekers een wandeling door het complex maken. Het groene binnenterrein wordt zo een volwaardige verblijfsruimte. De woonblokken zelf vormen een soort ‘stad in de stad’ waar allerlei mensen samenkomen."


Dat zie je ook terug in het woonaanbod. Naast zeer ruime eengezinswoningen komen er ook appartementen met een woonoppervlakte van 45m2.”

...

Eric-Jan vertelt

"We creëren condities waarin ook planten en dieren zich thuis gaan voelen."

Niet alleen mensen moeten zich thuis gaan voelen in de Groene Kaap. Het wordt een levend gebouw. Eric-Jan: “We creëren condities waarin ook planten en dieren zich thuis gaan voelen. Denk aan vogels als roodborstjes, merels en koolmezen. Maar ook aan insecten en ja, zelfs aan kleine zoogdieren waaronder bijvoorbeeld die egel.” Het mooie is: die natuur bestaat al in de stad. Je hoeft het alleen maar naar een gebouw te halen. De Groene Kaap doet dat door bijvoorbeeld nestkasten in de gevels te maken waar vogels, vlinders en vleermuizen een veilig onderkomen vinden.


Behalve dieren, planten en struiken zal De Groene Kaap ook bomen herbergen: “De ondergrond waarop het daklandschap wordt gerealiseerd, varieert van zo’n dertig centimeter tot een meter dik. Voor licht wortelende soorten met kronen die niet te massief zijn, is dat diep genoeg. Denk aan berken, krentenbomen of de robinia. Of deze soorten ook daadwerkelijk worden geplant, is echter nog niet zeker. Die keuzes worden nog gemaakt.”

Ook aanwezig: zonnepanelen om onder meer de verlichting in de gemeenschappelijke buitenruimte van stroom te voorzien. "De nadruk blijft dus liggen op het groen. Bergachtig en bosrijk op de hoogste hoven, knus en beschut op de lager gelegen daktuinen. Veel groener dan De Groene Kaap wordt het niet.”


Maar waar Eric-Jan zich nog wel het meest op verheugt, is de gedachte aan hoe mensen straks gebruik zullen maken van dit daklandschap.


Want behalve beschutting en privacy nodigt zo’n groene wildernis voor je deur ook uit tot spontane ontmoetingen: “Gezamenlijk borrelen met vrienden of buren. Een kopje thee drinken op het neergezette meubilair, terwijl even verderop de kinderen spelen. Of op gezette tijden even een rondje doen om te kijken hoe de natuur op andere daktuinen in bloei staat. Het kan allemaal op De Groene Kaap. Sterker, het hele ontwerp schreeuwt erom.”

...

Uniek aan De Groene Kaap is dat de hoven en daktuinen een doorgaande groene route vormen.

In het entreegebied van Katendrecht - één van dé hotspots van Rotterdam - ontwikkelt en bouwt Stebru De Groene Kaap.

De 450 nieuwbouw huur- en koopwoningen in vier stoere havengebouwen met vijf groene torens worden een thuis voor mensen met allerlei verschillende achtergronden: jong en oud, gezinnen, stellen en singles, stedelijke genieters en mensen die wat meer op zichzelf zijn. Met de zeer ruime eengezinswoningen speelt de Groene Kaap in op het enorme tekort aan woningen voor gezinnen. Daarnaast komen er kleinere appartementen met een woonoppervlakte van vijftig m2 en groter.

Groen route, voor een levendige binnenwereld

Via een gastvrije entree kunnen bewoners en bezoekers een wandeling door het complex maken. Het groene binnenterrein wordt zo een volwaardige verblijfsruimte, waar bomen en planten groeien. De groene wildernis nodigt ook uit tot spontane ontmoetingen en individuele genietmomenten; gezamenlijk barbecue-en met vrienden of buren.

Wooncarrière maken
De grote diversiteit aan faciliteiten en woningen maakt het mogelijk wooncarrière te maken in De Groene Kaap of om als familie dichtbij elkaar te (blijven) wonen.

#OntmoetStebru
Succesvolle ontmoeting op De Groene Kaap

In bijna al onze projecten creëren we woonomgevingen waar ontmoetingen tussen mensen gestimuleerd worden. Om de daad bij het woord te voegen, gaven we belangstellenden de kans om Stebru offline te ontmoeten. En wel op één van de meest bijzondere projecten die op dit moment gebouwd wordt; De Groene Kaap; vier torens midden in Rotterdam die met elkaar verbonden worden door bruggen, hoven en daktuinen.


Vijfendertig man kwam af op onze meetup en hoorden de presentatie aan van architect Koos Kok. We sloten af met een rondleiding over de enorme bouwplaats en een borrel. Een geslaagde offline ontmoeting!

Hoe we daken activeren