Meer oplossingen voor inclusieve steden

De Zaanse Helden

Tien woongebouwen met verschillende woningtypes

Dirk van der Burg, projectontwikkelaar De Zaanse Helden

“Een thuisgevoel zit voor mij in de bezieling; de identiteit van je woonomgeving. Ik vind het heel gaaf te zien en te voelen dat een plek een geschiedenis heeft. En dat het heden en verleden in elkaar overlopen.”

In het kort

Op een voormalig bedrijventerrein in Zaanstad ontwikkelt Stebru samen met Impact Vastgoed De Zaanse Helden. Hier creëren we in de tien woongebouwen met verschillende woningtypes een thuis voor gezinnen, senioren, starters en doorstromers. De gemeenschappelijke binnentuin zorgt voor verbinding tussen de verschillende doelgroepen, het molenpark en het naastgelegen plan Burano.

De highlights

 • 607 woningen van circa 50 tot 115 m2
 • 163 sociale huur-, 356 vrije sector huur- en 88 koopwoningen
 • 1375 m2 commerciële ruimte
 • Tussen de woongebouwen, bovenop de parkeervoorziening komt een openbaar toegankelijke, natuurinclusieve en klimaatadaptieve daktuin
 • Ruimte voor zorg aan huis en kinderdagverblijf met BSO Freekids
 • 12 deelauto’s in de parkeergarage

Dit zijn onze key learnings

 • De doorlooptijd van dit soort projecten is lang en je ontwikkelt in verschillende fases. Hierdoor veranderen situaties en behoeftes van stakeholders. Het is geven en nemen: je moet elkaar vanuit betrokkenheid blijven vasthouden. Dat vergt een andere manier van samenwerking. Niet alles is vooraf contractueel af te dekken, dus blijf samen zoeken naar oplossingen.
 • Beleggers kopen het liefst standalone gebouwen, met één specifieke doelgroep per gebouw (bijvoorbeeld alleen sociale of vrije sector of huur). De verbinding en ontmoetingen tussen de verschillende doelgroepen in een buurt moet dan op een andere manier, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke (dak)tuin, ingevuld worden.
 • Het is belangrijk om met de verschillende eigenaren in het project al tijdens het ontwerpproces een gezamenlijk gedragen visie op te stellen voor de exploitatie van de gemeenschappelijke buitenruimte. Dit om te waarborgen dat de gemeenschappelijke buitenruimte ook echt de verbindende schakel blijft in het project.

Ook leuk...

Dirk: “Op de locatie stonden vroeger diverse molens die de Zaanstreek een gezicht gaven. In de uitwerking van het plan heeft de rijke geschiedenis van de locatie een belangrijke plek gekregen. Zo hebben de gebouwen de namen gekregen van de molens die in een ver verleden op de locatie stonden en wordt er op diverse plekken in het plan beeldmateriaal van deze molens aangebracht. Tevens hebben we de 300 jaar oude paltrokhoutzaagmolen De Held Jozua aangekocht waarbij we het molenparkmiddels een brug verbinden met De Zaanse Helden.”

Frank is een Binck

Totale woon-werk combinatie

Jos van Boxtel, projectontwikkelaar Frank is een Binck

“Je woning is jouw eigen plekje, maar er is meer nodig om je er ook echt thuis te voelen. Ik wil zelf ook graag de keuzemogelijkheid hebben om anderen te ontmoeten. In hoogbouw is dat vaak nog best een uitdaging: wie woont er verder op de verdieping? En onder en boven je? Leuk contact met je buren is heel waardevol.”

In het kort

In de Haagse wijk Binckhorst ontwikkelt Stebru voor belegger Vesteda het multifunctionele project ‘Frank is een Binck’ (FIEB). Van horeca en open co-working spaces tot een flexibel woonconcept met sociale huurappartementen én middeldure- en vrije huursector appartementen; FIEB staat voor een totale woon- en werkbeleving. Op eigentijdse wijze geeft het gebouw invulling aan het realiseren van ontmoetingsknooppunten, dé pijler van het gedachtegoed van architect Frank van Klingeren, om doelgroepen samen te brengen.

De highlights

 • Herontwikkeling van industrieel gebied met industrie naar leefbare omgeving waar wonen, werken en ontspannen samenkomen
 • In totaal 205 woningen: 30% sociale huur, 20% middeldure huur en 50% vrije sector
 • Twee torens en een gerecycled paviljoen, inclusief café / restaurant
 • Met daktuin en als de zon schijnt kun je de luwte opzoeken in het groene hof

Dit zijn onze key learnings

 • Het beheer van gezamenlijke buitenruimtes is in hoogbouw best lastig. Een collectieve tuin voelt toch anders dan je eigen tuin of balkon. Door een hoogwaardige invulling van deze buitenruimte, zorgen we ervoor dat de bewoners trots zijn op hun daktuin en er veelvuldig gebruik van gaan maken. Dit zorgt voor binding en betrokkenheid.
 • Huurders hebben een andere binding met hun woning dan wooneigenaren. Het is belangrijk om na te denken over hoe je huurders vasthoudt en betrekt, zodat ze zich ook in gaan zetten voor dat stukje stad.
 • Door naast woonruimte ook plek voor de werkdoelgroep te creëren, integreer je werken en wonen met elkaar en kan een gebied zowel overdag als ’s avonds leven en bruisen.
 • Bij de start was er vanuit de gemeente nog geen masterplan met planologische kaders voor het gebied. We hebben zelf brede kwaliteitsdoelen opgesteld, die we in een open samenwerking verder invullen met alle ontwikkelaars in het gebied. Dat vergt een andere instelling: niet alleen de focus op je eigen plot, maar de verbinding leggen tussen de projecten. Dit doen we als mede-initiatiefnemer van de stadmakers van WeThinkBinck.

Ook leuk...

Jos: “Architect Frank van Klingeren verwerkte een filosofische gedachtegoed in zijn projecten. Volgens hem moeten gebouwen de conversatie tussen doelgroepen actief stimuleren. Zodoende lopen zijn ontwerpen in elkaar over als ‘knooppunten’ van ontmoetingen. Dat gedachtegoed eren we in dit project.”

Maestro

Van jong tot oud: een woonplek voor iedereen

Vincent van Valen, projectontwikkelaar Maestro

“Een thuisgevoel begint voor mij al vóór de voordeur. Door voor een aantrekkelijke inrichting zowel buiten als binnen te zorgen, worden plekken ook echt geactiveerd en fijn. Want waar leven is, volgt levendigheid… wat hopelijk leidt tot gezelligheid.”

In het kort

Op de locatie van woonzorgcomplex De Lozerhof in Den Haag is Stebru bezig met de ontwikkeling van project Maestro. Een plek voor zowel jong als oud met en zonder een zorgbehoefte. De Lozerhof maakt plaats voor woongebouwen met appartementen, een nieuw woonzorgcomplex voor (ouder wordende) cliënten met een behoefte voor intensieve zorg, commerciële ruimten en een parkeergarage. Eyecatcher wordt de gemeenschappelijke binnentuin die op de parkeergarage komt. De gebouwen geven zo een duurzame impuls aan de naoorlogse wijk en stimuleren interactie tussen haar gebruikers.

De highlights

 • 4 (woon)gebouwen, inclusief hoogbouw van 70 meter met uitzicht over de stad en richting de kust
 • 252 vrije sector huur- en koopappartementen en 136 zorgwoningen met faciliteiten
 • Mooie locatie aan de rand van de wijk Bouwlust, tussen stad en groen
 • Voorzieningen voor de hele buurt, waaronder een kapper, restaurant en fysio
 • Hoogwaardige architectuur en een kwaliteitsimpuls voor de wijk/locatie

Dit zijn onze key learnings

 • Zorglocaties realiseren is best uitdagend. Doorgaans is het inpassen van de wensen en eisen, gerelateerd aan zorg, een intensief traject en staat de financiële haalbaarheid onder druk. Door een slimme programmamix met koopwoningen en vrije sector huurwoningen vergroot je niet alleen de sociale cohesie in de buurt maar wordt je project ook financieel haalbaar.
 • Het is van belang om aan het begin van de ontwikkeling samen met alle partijen de uitgangspunten goed te formuleren. De doorlooptijd van een project als Maestro is relatief lang en tijdens de ontwikkeling spelen vele belangen. Om een project van deze omvang te kunnen realiseren, is het nodig dat de neuzen van alle partijen dezelfde kant op staan.

Ook leuk...

Vincent: “Veel zorgaanbieders vragen zich af: wat te doen met mijn verouderd bezit? Zo ook zorginstelling Saffier met hun woonzorgcomplex De Lozerhof. Het liefst boden ze de bewoners een nieuwe en modernere locatie aan. Stebru denkt graag mee over dit soort vraagstukken. Met een creatieve en flexibele instelling van alle partijen is het gelukt om de bewoners van Lozerhof te laten verhuizen naar het eveneens door Stebru gerealiseerde project De Stadstuin. Om dit mogelijk te maken hebben we de locatie Lozerhof overgenomen van Saffier. Hier ontwikkelen we nu en hopelijk realiseren we binnenkort een nieuw thuis voor jong én oud, met wederom een sociaal zorgcomponent. Zo maken we samen (delen van) de stad toekomstbestendig door verouderd vastgoed en locaties weer rendabel en toekomstbestendig te maken.”

www.stebru.nl