Groen maakt gelukkig

Het verder verdichten van steden zorgt voor uitdagingen op het gebied van gezondheid, welzijn en klimaat. De natuur verdwijnt verder uit de stad en ontmoetingsplekken worden schaarser. Als gevolg raakt de lucht meer vervuild en worden mensen steeds eenzamer en minder tevreden. De oplossing voor deze problemen is het herintroduceren van groen. Groen zuivert de lucht, bevordert de gezondheid, verbindt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden en zorgt voor meer biodiversiteit in de stad. Kortom: groen maakt gelukkig. Hieronder het wetenschappelijk bewijs.

Uit een studie in 381 buurten in 10 steden in Nederland blijkt dat groen bijdraagt aan sociale cohesie door te fungeren als locatie waar buurtgenoten elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Met name ouderen hebben hier profijt van.

Meer sociale cohesie door groen gaat gepaard met minder verloedering, overlast, agressie en criminaliteit.

's Zomers

koeler binnenshuis door groene daken. Groen werkt namelijk het hele jaar door isolerend en kan in de zomer de temperatuur in een stad helpen te verlagen door water te verdampen. Voor huizen met oudere daken (constructie van voor ca. 1987) kunnen groene daken een besparing van 75% op energie voor airco opleveren.

Groene daken verkoelen ook buitenshuis. Als er in een stad 6% meer groene daken bijkomen, dalen de zomerse piektemperaturen daar met 1,5 °C.

Groen haalt fijnstof en andere verontreinigingen uit de lucht. De gemiddelde stadsboom verwijdert jaarlijks 100 gram fijnstof. Dat staat gelijk aan de fijnstofproductie van

Meer biodiversiteit door groen. Inheemse planten trekken vlinders, bijen en andere insecten aan en dat zorgt op zijn beurt weer voor meer vogels en vleermuizen.

minder obesitas bij kinderen door een groene leefomgeving. Groen zorgt ervoor dat mensen actiever en vaker buiten zijn.

Wanneer obesitas door vergroening van de leefomgeving met 15% afneemt, bedraagt de jaarlijkse maatschappelijke besparing op directe zorgkosten meer dan 100 miljoen euro.

per stratenblok zorgen ervoor dat leeftijd gerelateerde gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, gemiddeld zeven jaar later optreden. Zo blijkt uit een Canadese studie.

minder geluidsoverlast binnenshuis en 3dB buitenshuis. Groen absorbeert geluid en zorgt voor een rustigere leefomgeving, zowel binnen als buiten.

Groen vermindert stress. Alleen al uitzicht op groen vanuit huis of werk leidt tot een afname van het stresshormoon cortisol en een hoger gevoel van welzijn. Een wandeling in een groene omgeving werkt nog rustgevender.

In een groene leefomgeving ligt het gebruik van ADHD-medicijnen onder kinderen met ca. 10% lager. Een 10% afname van het landelijke ADHD-medicijngebruik kan jaarlijks een besparing van ruim 2 miljoen euro opleveren.

Hoe gebouwen de stad kunnen verlevendigen: De Groene Kaap