Hoe het
activer
en
van da
ken
grootstedelijke problemen
oplost

De natuur de ruimte geven in en op een gebouw, levert ook waarde op voor het vastgoed. Net zoals een makelaar een huis aan een groene laan hoger taxeert dan aan een stenige weg. Maar ook dat moet zich nog bewijzen.

Elke ruimte zo efficiënt
mogelijk benutten

Dat vormt de basis van bijna elk van onze ontwerpen en typeert Stebru-projecten als Lozerhof, Franck is een Binck, De Zaanse Helden en Burano. Daken vormen belangrijke schakels hierin: in al onze hoogbouw zetten we daken multifunctioneel in. Niet alleen voor energie, maar ook voor een combinatie van wonen, recreëren en het verhogen van de klimaatbestendigheid van een locatie. Door daken van verschillende gebouwen op hoogte met elkaar te verbinden ontstaan verrassende ontmoetingsplekken voor bewoners of omwonenden.

Drie vragen aan Stebru:

1

Waarom vindt Stebru (groene) daken belangrijk?

“Lekker buiten voor je woning zitten, genieten van de natuur en met je kinderen op straat spelen. Dit is niet alleen ons ideaalbeeld, maar dat van heel veel Nederlanders”, zegt Bart van Veenendaal, hoofd acquisitie van Stebru. “Vanwege de zeer beperkte ruimte voor groen lijkt dit in steden onmogelijk in te willigen. Door een soort maaiveld te creëren op verschillende hoogtes van een gebouw kun je echter wél aan veel van deze wensen voldoen. Je creëert daarmee natuur op bijvoorbeeld 2 of 3 hoog of zelfs op het dak van een toren. Alleen voor bewoners of zelfs voor de gehele buurt toegankelijk. Een groene oase in de stad. Zo bied je een oplossing voor verschillende problemen waar onze steden mee worstelen."

2

Wat voor een soort stedelijke problemen zijn dit dan?

“Eenzaamheid en veiligheid bijvoorbeeld. In steden weten veel mensen nauwelijks wie er naast hen woont. Dat is niet goed voor de sociale cohesie. Door dit soort buitenruimtes te creëren ontmoeten mensen elkaar, maken ze weer contact en leren ze elkaar beter kennen. Tal van onderzoek toont aan dat een groene omgeving bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en psychische klachten, en draagt bij aan sneller herstel na ziekte. Waarom zou groen op hoogte dat niet doen? Bovendien dragen we met dit soort groene leefomgevingen ook bij aan klimaatbestendigheid. Minder fijnstof en geluidsoverlast, verkoeling in hete zomers. Ook de biodiversiteit verbetert weer.”

3

Tegen welke ontwerpuitdagingen lopen jullie aan?

“De grootste uitdaging is dat we nog niet precies weten wat werkt. Er zijn nog niet zoveel daken die zo worden ingezet”, zegt Van Veenendaal. “We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd of Nederlanders het hoogteverschil accepteren als ze behoefte hebben aan groen of natuur. Natuurlijk proberen we dat wel te stimuleren door bijvoorbeeld de voordeuren van woningen aan een maaiveld te leggen. Of gezamenlijke huiskamers en ruimtes met horecafunctie te creëren die grenzen aan een groene ruimte. Buurtbewoners verleiden we door bijvoorbeeld een ruime straat te creëren die net als bij een Italiaans bergdorp groen golvend naar boven loopt. Die verleiding is voor elke opgave weer anders. Hierover ontstaat ook altijd weer discussies met opdrachtgevers zoals corporaties en gemeenten. Logisch want groen op hoogte is vrij uniek. Wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht. Andere uitdaging is hoe je de nieuwe openbare ruimte beheerst en onderhoud. Doen bewoners dit? De VvE of de gemeente? Ook hierover verschillen de meningen van de stakeholders.”

Tal van onderzoek toont aan dat een groene omgeving bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en psychische klachten, en draagt bij aan sneller herstel na ziekte. Waarom zou groen op hoogte dat niet doen?

Case Jufferhof : Dakenlandschap slim inzetten - hoe dan?

In opdracht van Stebru, gemeente Rotterdam, Amvest en Accresco onderzoekt plein06 manieren om het dakenlandschap van het Jufferhof beter in te zetten.

Quickscan

In de quickscan kijken de onderzoekers naar mogelijkheden om de daken van verschillende gebouwen aan elkaar te schakelen en in te richten met onder andere beplanting, zonder de samenhang van de huidige omgeving te vergeten.

Twee varianten, twee voordelen

Er zijn inmiddels twee varianten die de voorkeur genieten van de deelnemers. Een variant verbindt de verschillende gebouwen met bruggen aan elkaar, de ander gaat uit van een overkapt Jufferhof. Koen de Boo van plein06: “Het voordeel van een overkapping is dat er meer (gedeeld) dakoppervlak ontstaat en dat ruimte van het hof bruikbaar is als opslag- of parkeerruimte. Het voordeel van bruggen is de verbinding tussen daktuinen en de verhoogde toegankelijkheid.

De strijd aan!

Beide opties activeren dakoppervlaktes en maken de daken bereikbaar voor bewoners en bezoekers. Daarmee gaan ze de strijd aan met de verdichting van Rotterdam en voegen ze leefkwaliteit toe aan de stad.

Het belang van ontmoetingsplekken voor de sociale cohesie in een wijk