Waarom we plekken maken waar ontmoetingen centraal staan

De stad als
v
oedingsbodem

Studie, carrière, vertier: de stad vormt een goede voedingsbodem voor vooruitgang en een plezierig leven. Helaas leidt deze populariteit ook tot uitdagingen. Onder meer op het gebied van klimaat, gezondheid en veiligheid. Door de toenemende verdichting van steden dreigen groen en ontmoetingsplekken, zowel binnen als buiten, verder te verdwijnen. Plekken die juist ontzettend belangrijk zijn voor de sociale cohesie en die grootstedelijke problemen als stress, gebrek aan lichaamsbeweging en eenzaamheid verminderen.

Mix & match van natuur en stad

Daarom is het heel belangrijk dat we plekken creëren waar ontmoetingen centraal staan. Waar informeel contact tussen bewoners van verschillende leeftijden, achtergronden en levensstijlen mogelijk is. En waar natuur een vaste plek krijgt. Pleinen, tuinen, huiskamers, dakterrassen: gezamenlijke ontmoetingsplekken verbeteren de kwaliteit van leven. Ze dragen positief bij aan een gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren. Waar bezoekers graag komen en bedrijven zich vestigen.

Van binnen naar buiten denken

Daarom volstaan afgesloten appartementencomplexen waar de lift en de gedeelde gang zo’n beetje de enige mogelijkheden zijn tot ‘spontaan’ menselijk contact niet meer. Misschien een goede oplossing voor alleen de verdichtingsopgave, maar géén oplossing voor verbetering van de leefbaarheid van een stad. Je creëert dan een anonieme wereld die niet in verbinding staat met de omgeving. Een omgeving die bovendien op lange termijn fysiek en geestelijk minder gezond is voor haar bewoners, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Verdichten én groen creëren

Hoe dan wel? Het goede nieuws is: het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Verdichten en tegelijkertijd groene ontmoetingsplekken creëren, het kán. In Nederland maken we nog niet optimaal gebruik van alle vierkante meters die er zijn. Op en in gebouwen is veel meer ruimte dan we denken. Die ruimte moeten we actief gebruiken. Op gebouwen door daken in te zetten als gemeenschappelijke plekken waar mensen met verschillende achtergronden en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten. Zowel bewoners als bezoekers. Door daken van omringende gebouwen met elkaar te verbinden kunnen we nog meer ruimte maken. In gebouwen door gezamenlijke ruimtes of woonkamers te creëren waar mensen met elkaar kunnen leven, werken en recreëren.

Samenwerken in de keten

We kunnen dat natuurlijk niet alleen. De maatschappelijke uitdagingen vragen om veel ambitie op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke (doel)groepen, ruimtelijke, technische kwaliteit en veiligheid. Dit maakt dat er in een vroeg stadium met partijen uit de gehele keten samengewerkt moet worden. Van gemeente, belegger en corporatie tot en met de aannemer en onderaannemers (partners). Het vraagt om partijen die bereid zijn om samen te werken en verder te denken dan hun eigen belang. En het vergt dat we echt met toekomstige gebruikers rekening houden en met ze in gesprek gaan.

Partijen verbinden

Stebru is al sinds 2005 actief bezig met dit soort oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Als familiebedrijf zijn we langdurig betrokken bij al onze projecten en willen we bijdragen aan een gezonde stad. Elke locatie heeft zijn eigen dynamiek en elk project begint met een proces dat we samen met een gemeente, opdrachtgever en gebruiker doorlopen. We leggen de verbinding tussen de verschillende partijen om initiatieven van de grond te krijgen. We combineren wensen en eisen met onze visie op de toekomst, en laten ons niet inkaderen door de huidige kijk op een gebied.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om veel ambitie op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke (doel)groepen, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid.

En dat levert bijzondere projecten op. Denk aan De Groene Kaap waar we midden in Rotterdam vier torens met elkaar verbinden en zo een verrassend groene binnenwereld creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Of het Westhovenplein waar mensen met dementie, andere bewoners en omwonenden elkaar in dezelfde binnentuin tegen komen.

Inspirerende voorbeelden

Benieuwd naar meer projecten waarin het combineren van wonen, ontmoeten en het activeren van daken centrale thema’s zijn? Lees vooral verder. Dit magazine staat vol met inspirerende voorbeelden.

Wil je weten wat wij onder een fijne woonplek verstaan?